WAAR STAAN WIJ VOOR: 
1.   Leg direct een koppeling tussen immigratie en woningtekorten.
2.   Geen positieve discriminatie van statushouders op de woningmarkt
3.   Beëindig de stikstof “crisis”. Stop met het conformeren aan de doorgeslagen stikstof regels zodat er weer volop gebouwd kan worden om de woningnood terug te dringen en bouwers en boeren weer aan de slag kunnen gaan.
4.   Zet waar mogelijk de bestemming van vakantieparken om naar permanent wonen
5.   Gemengde bestemmingen voor wonen en werken door elkaar.
6.   Verdicht de bebouwde kom en behoud zoveel mogelijk natuur- en landbouwgrond
7.   De overheid dient een faciliterende rol op zich te nemen. Nu loopt zij vaak alleen maar in de weg.
8.   Klimaatplannen mogen niet leiden tot onbetaalbare woningen.