WAAR STAAN WIJ VOOR:
1.  
Pas na vijf arbeidsjaren krijgt een nieuwe Nederlander het recht op deelname aan sociale voorzieningen.
2.  
Het toeslagensysteem wordt vervangen door één simpel uitkeringssysteem.
3.  
Er komt een belastingvrije voet van 25.000 euro en uitkeringen krijgen een vrije bandbreedte van 10%.
4.  
Er komt een verplicht scholingsaanbod dat in samenwerking tussen opleidingsinstituten en werkgevers wordt opgezet.
5.  
Er komt een stringentere werkverplichting met een ruime definitie van passend werk.
6.   Voorkom het stapelen van uitkeringen zodat werken aanzienlijk meer blijft lonen dan een uitkering