WAAR STAAN WIJ VOOR:
1. Nationaal toezicht op pensioenfondsen en echte invloed van pensioendeelnemers.

2. Verplichtingen berekenen op basis van echte historische rendementen.
3. Indexering herstellen en inlopen.
4. Voldoende verschillende woonvormen voor ouderen.
5. AOW leeftijd op basis van het arbeidsverleden.
6. Werkende ouderen recht op volledige arbeidskorting.