WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. De prioriteit van de overheid ligt altijd eerst bij de eigen bevolking.
2. Bij alle ingrijpende beslissingen, legt de overheid verantwoording af aan de eigen bevolking.
3. Begrotingen van overheidsdiensten worden zo ingedeeld dat 20% naar de aansturing gaat en 80 % naar het uitvoerend deel.
4. Pas de geografische grenzen van -schappen, -regio’s, werkgebieden e.d. binnen de gehele overheidsstructuur zodanig op elkaar aan, dat bureaucratie kan verdwijnen en platte herkenbare organisaties ontstaan.
5.  Overheidsinstanties mogen enkel zware sancties opleggen na een toetsing van de strafrechter waarbij er niet van een verschil in geloofwaardigheid mag worden uitgegaan.
6. In het geval de overheid zware maatregelen wil opleggen dient er eerst een extra toetsingsmoment/gremium te worden ingebouwd om extra te toetsen of deze maatregelen nodig en proportioneel zijn.
7. Parlement dient de controlefunctie en het begrip “zonder last” weer serieus in te vullen en zal daartoe systematisch onderzoek doen naar het functioneren van overheidsinstanties.