ONZE VISIE
Ons sociaal voorzieningenstelsel is een veel te gecompliceerd systeem geworden waarin elke toeslag, uitzondering, of aanvulling van een regeling, alleen maar het zoveelste bewijs is van een slecht ontworpen en slecht werkend systeem. Dat moet anders en beter. Voor Liberaal Nederland moet zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het in eigen inkomen kunnen voorzien, de standaard voor elke Nederlander zijn. Ongeacht persoonlijke situatie. Daarom is het uitgangspunt van Liberaal Nederland dat iedereen, naar beste kunnen, zich een plek in het nationale arbeidsproces moet kunnen verwerven. Terugvallen op sociale voorzieningen zien wij slechts als een tijdelijke voorziening die als hulp en opvang dient in het traject terug naar werk. Dit uitgangspunt betekent aan de ene kant het hebben en productief houden van voldoende sociale werkplaatscapaciteit voor hen die dat nodig hebben en aan de andere kant een actief en dwingend scholingsprogramma om werk en werkzoekenden op elkaar afgestemd te krijgen en te houden. Daarbij is het hele sociale gebouw in de afgelopen periode veel en veel te ingewikkeld geworden en dient, volgems Liberaal Nederland, drastisch te worden versimpeld.

Toeslagensysteem.
Elke toeslag die gegeven wordt betekent dat de onderliggende wet niet goed functioneert. Het is onmogelijk regelingen te ontwerpen die voor iedereen gelijk uitpakken, maar het telkens financieel opvangen van particuliere omstandigheden, zorgt niet voor een dwingende noodzaak van persoonlijk initiatief. Regelingen moeten hun toeslagen verliezen en weer simpel en uitvoerbaar worden. Toeslagen zijn ook minder nodig als er gestopt wordt met de immer doorgaande lastenverzwaringen (zoals bv. de ODE regeling) op andere terreinen. Zogenaamde nieuwe Nederlanders krijgen pas na vijf jaren zelfstandig functioneren en belastingplichtig zijn, het recht op deelname aan de sociale voorzieningen.

Uitkeringsniveau.
Door de invoering van een belastingvrije voet van 25.000 euro voor iedere Nederlander zullen minder toeslagen nodig zijn, loont werken sneller en neemt de koopkracht toe. Tegelijkertijd is er een rigide controle en strafsysteem ontstaan waarmee elk eigen initiatief om de persoonlijke omstandigheden te verbeteren, direct de kop wordt ingedrukt. Liberaal Nederland wil dat op de hoogte van de uitkeringen een “vrije bandbreedte” wordt verstrekt van 10% van de uitkering. Eigen of gekregen aanvullingen die binnen die bandbreedte vallen, blijven vrij beschikbaar. Controle wordt zo simpeler en initiatief loont zich.

Scholingsaanbod.
Het is voor Liberaal Nederland onbestaanbaar dat er enerzijds werknemers zijn die onvoldoende geschoold personeel kunnen vinden en er anderzijds honderdduizenden Nederlanders zijn die buiten het arbeidsproces blijven vallen. Voortgezette opleidingen worden aangezet om, met financiële rijkssteun, een passend aanbod aan volwassen beroepseducatie op te zetten. De soorten en samenstelling van die opleidingen moet in overleg met de werkgeversorganisaties worden vastgesteld. Hierbij met name ook extra aandacht voor oude werkende opleidingsvaren zoals de vroegere ambachtsscholen. Het aanvragen van een uitkering gaat dan gepaard aan het opstellen van een scholingscontract waarbij de duur van de uitkering wordt gekoppeld aan de behaalde resultaten.

Werkverplichting.
Het aanvragen van een uitkering is niet vrijblijvend. Liberaal Nederland wil voldoende royale uitkeringen die armoede bestrijden, maar die niet zorgen voor een “eeuwigdurende” opvang voor Nederlanders die zich niet in de gangbare arbeidsethos willen voegen. Werken en bijdragen aan de voortgang van ons land is de normale situatie die van ieder gevraagd mag worden. Te weinig doen om passend werk te krijgen en te accepteren, kan er uiteindelijk voor zorgen dat de uitkering geheel wordt stopgezet. De definitie van passend werk moet in deze ook ruim genoeg zijn om te voorkomen dat werk moet worden verricht door mensen van buiten Nederland, terwijl Nederlanders thuis zitten en een uitkering ontvangen. Hier moet veel meer dwingend worden opgetreden en gestuurd.

Opschonen.
Liberaal Nederland wil het systeem eenvoudiger, transparanter en functioneler maken. Dat houdt uiteraard ook in dat het systeem dient te worden opgeschoond. Iedereen in het systeem wordt aan de voorgestelde wijzigingen onderworpen en via scholing, aangepaste arbeid e.d. aan het arbeidsproces toegevoegd. Stapeling van uitkeringen in eenzelfde (economische eenheid) gezin mag, maar slechts voor de duur van zes maanden. Daarna wordt dit teruggebracht tot de beperking van een enkel inkomen per economische eenheid. Stapeling van voorzieningen waardoor werkenden minder te besteden hebben dan mensen in uitkeringssituaties, is volledig uit den boze.