ONZE VISIE
Pensioenen zijn uitgesteld loon, zijn eigendom van de pensioendeelnemers zelf. Dus zowel van de huidige spaarders als de trekkers. Van niemand anders. Daarom zijn deze deelnemers voor LiberaalNederland de enigen met echte beslissingsbevoegdheden over dit geld. Tegelijkertijd zien wij het grote negatieve effect dat de politiek van de ECB (lees de schuld verslaving van veel zuidelijke landen) heeft op de ontwikkelingen van de pensioenen. Een regelrechte invloed dus op de koopkracht van Nederlandse trekkers nu en de spaarders straks.

De inkomsten van de fondsen aan afgedragen pensioenpremies zijn, ondanks niet altijd correct geïndexeerde afdrachten, nog steeds in dezelfde orde van grootte als de pensioenafdrachten. Tel daarbij op dat de historische rendementen (die al te laag zijn door de verplichte investeringen a.g.v. het FTK) jarenlang op en rond de 7% gelegen hebben en de enorme stijging van de pensioenreserves is verklaard. De tekorten waarover veel gesproken wordt, zijn papieren, politieke tekorten, ontstaan door de verplichting te berekenen met een uiterst lage, door de DNB bepaalde, virtuele rekenrente. Enerzijds is dat één van de zeer nadelige effecten van de EU op ons land, anderzijds negeert dit de werkelijk behaalde rendementen en creëert zo een papieren schijntekort.

LiberaalNederland wil de pensioenfondsen de toestemming geven om hun toekomstige verplichtingen te berekenen op basis van een gemiddeld rendement, gebaseerd op de afgelopen 20 jaar historisch behaalde echte rendementen. Deze periode schuift elk jaar een jaar op en zal zo zowel negatieve- als hersteljaren bevatten en op die manier schommelingen in de financiële wereld uitvlakken en het risico laag houden.

Op die manier kan op korte termijn geïndexeerd worden en op die manier de koopkracht van vele gepensioneerden en daarmee de economische situatie in Nederland, gestimuleerd worden.

Daarbij wil Liberaal Nederland de pensioenfondsen ook onder een vorm van nationaal toezicht brengen waarbij als speerpunten geldt dat investeringen met name en met prioriteit worden gedaan op basis van de rendementsverwachtingen ( en niet op politiek correct wensdenken) en pensioendeelnemers echt invloed krijgen.

Meer dan 3 miljoen Nederlanders zijn ouder dan 65 jaar. Zelfstandig wonen kan voor velen een zegen betekenen die men zo lang mogelijk in stand wil houden, maar kan ook de aanzet zijn tot eenzaamheid en functioneringsproblemen. Beide vormen van wonen moeten dus in voldoende mate in onze samenleving voorhanden zijn.

LiberaalNederland vindt dat de ouderdomsuitkering niet alleen maar rekenkundig gekoppeld moet zijn aan een leeftijd, maar veel meer aan de prestatie die aan de samenleving is geleverd. Dat kan volgens ons door bv. de AOW leeftijd, bij zware beroepen en bijzondere omstandigheden, flexibel te maken en te verbinden aan die beroepen en/of omstandigheden. Maar voor ons is de maximale AOW leeftijd 65 jaar en 8 maanden.

Tevens wil LiberaalNederland ouderen die nog steeds bereid en in staat zijn om een arbeidsbijdrage aan onze samenleving te leveren, daarvoor belonen door hen ook recht op de volledige arbeidskorting te geven.

Woningbeleid voor ouderen moet speciale gemeentelijke aandacht krijgen en wordt daarvoor een onderdeel van de rekenmethodiek voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds voor gemeentes. Zo wil LiberaalNederland stimuleren dat ouderen een gewaardeerd lid van de samenleving kunnen blijven en zich vooral ook zo kunnen voelen.