ONZE VISIE
Liberaal Nederland kijkt met grote verbazing naar de forse interne tegenstelling die bij de publieke media niet gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. Een opvallend ver doorgeschoten links politieke correctheid, gaat daar vaak gepaard aan de wens (en realisatie) van persoonlijk hoge beloningen. Een ritje door het mooie Gooi, laat dat op aardige wijze zien. De eenzijdige keuzes in het nieuws, de voor zich sprekende vooringenomenheid bij de selectie van gasten en woordvoerders en de manier waarop het nieuws (en sommige zaken juist opvallend vaak niet) wordt gepresenteerd, het ademt allemaal diezelfde eenvormige linkse cultuur. Daar waar commerciële zenders een grote vrijheid hebben in de keuze en vulling van hun programma’s, geldt dit voor Liberaal Nederland bij uitstek niet voor de NPO. De publieke Omroep heeft een publieke, dus volledig neutrale voorlichtende taak. Waarbij met name extra aandacht moet worden geschonken aan de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur. Hier is het voor Liberaal Nederland hoog tijd voor een grondige voorjaar schoonmaak.

Taakstelling.
Liberaal Nederland vindt de 900 miljoen euro belastinggeld die de NPO (De Nederlandse Publieke Omroep) jaarlijks krijgt (2,5 miljoen per dag) een zeer hoog bedrag waar harde kwaliteits- en keuze eisen aan gesteld mogen worden.. Taak van de NPO is om voor alle doelgroepen programma’s te maken op gebied van cultuur, informatie en educatie. Liberaal Nederland wil strakkere regels voor alle omroepen om dit weer gangbaar te maken. Wij brengen de hoeveelheid amusement bij de NPO terug door de subsidie per omroep procentueel vast te stellen op basis van de verdeling amusement en informatieve programma’s. Het deel entertainment verlaagt evenredig de hoogte van de subsidie.

Kostenreductie.
Eerder is al getracht paal en perk te stellen aan de hoge inkomens bij de NPO door invoering van de zgn Balkenendenorm. Liberaal Nederland wil deze maatregel effectiever maken door een vaste verhouding in te voeren voor de verhouding salariskosten en ontvangen subsidie en het verbieden van belangenverstrengeling tussen productiemaatschappijen en loondienstverband. De NPO biedt niet langer mee op grote sportevenementen zoals WK, EK, Olympische Spelen, enzovoorts. Dit kan uitstekend door de commerciële omroepen worden overgenomen. Daarentegen zijn Landelijke sportevenementen (evenementen waarin ons land wordt vertegenwoordigd, zoals EK’s, WK’s, interlands enz…) bij voorkeur evenementen die worden ondergebracht bij de NPO en daarmee dus voor iedereen zichtbaar zijn.

Neutraliteit.
Liberaal Nederland vind het neutrale karakter van de publieke omroep het grootste goed. Daarom willen wij een database waarin (geanonimiseerd) het lidmaatschap van politieke partijen of politiek georiënteerde organisaties wordt bijgehouden. Dat bijhouden en bewaken is een taak van een nieuw op te richten Raad van Toezicht waarvoor iedere uitzendgemachtigde een lid levert. Deze Raad van Toezicht krijgt het mandaat en de plicht om daadwerkelijk in te grijpen als de neutraliteit in het geding komt. De NPO is niet opgezet als concurrentie van commerciële andere media. Liberaal Nederland wil daarom dat er een restrictief beleid komt t.o.v. de (commerciële) activiteiten van deze omroep op internet.

Toekomst.
Liberaal Nederland wil de drie kanalen van de NPO terugbrengen naar 2 stuks omdat de kijkcijfers aantonen dat dit beter past in de behoefte. Beide overblijvende kanalen zijn gericht op informatie, cultuur en documentaires en veel minder op verstrooiing en entertainment. De regionale omroepen zijn opgezet als rampenzender, maar deze constructie is inmiddels achterhaald en niet meer van deze tijd. De regionalen krijgen 1 landelijk dekkende zender op zowel TV als Radio. De programmering wordt gemaakt door een redactie die is samengesteld uit personen uit de diverse regio’s. De leiding gaat onder 1 directie vallen