ONZE VISIE
Cultuur en tradities zijn geen toevallige uitkomsten van gebeurtenissen in het verleden. Cultuur en tradities zijn gestoeld op een proces van decennia lang vallen en opstaan met als resultaat een uitgebalanceerde cultuur en tradities die passen bij de Nederlandse bevolking. Cultuur en tradities maken ons de Nederlanders die wij zijn.

Nederland heeft een rijk en prachtige verleden waar wij Nederlanders trots op mogen zijn. Cultuur en tradities zorgen voor eenheid binnen een land. Burgers voelen zich verbonden door gezamenlijke tradities en culturele overeenkomsten.

Liberaal Nederland hecht grote waarde aan het Nederlands historisch en cultureel erfgoed en maakt zich hard voor het behoud hiervan. De steeds verdergaande afbreuk die hieraan wordt gedaan moet stoppen.

Liberaal Nederland vindt het onacceptabel dat wij ons zouden moeten schamen voor ons verleden. Een verleden dat Nederland juist zo veel moois heeft gebracht.

Liberaal Nederland wil de Nederlandse cultuur en de daarbij behorende tradities niet verloren laten gaan, zodat de generaties na ons ook kunnen genieten van al het moois dat het verleden ons heeft opgeleverd. Liberaal Nederland zet in op meer en betere verspreiding van kennis van de Nederlandse cultuur en tradities. Er dient in de media, maar ook vooral in het onderwijs meer aandacht besteed te worden aan het uitdragen van en onderwijzen in de Nederlandse cultuur en tradities.

Liberaal Nederland wil de Nederlandse taal behouden in het onderwijs en de publieke ruimte. De steeds verdergaande “verengelsing” in het hoger onderwijs moet een halt toe geroepen worden. De Nederlandse taal dient niet weg te worden weggezet als een tweederangs taal.

In het geval dat andere culturen of (religieuze) leefregels conflicteren met de Nederlandse cultuur, normen en/of waarden, dan dienen de Nederlandse cultuur, normen en/of waarden altijd voor te gaan. De Nederlandse cultuur is de leidende cultuur! Nieuwe Nederlanders die vanuit een andere cultuur deel willen gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving, worden van harte uitgenodigd daar ook cultureel deel van uit te gaan maken. Voor Liberaal Nederland is het onbestaanbaar dat onze gastvrijheid wordt beantwoord met agressie t.o.v. de Nederlandse cultuur.