ONZE VISIE
Nederland is met haar ruim 17,5 miljoen inwoners op ca. 33.000 m2 landoppervlakte een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Tevens kent ons land 163 kleinere en grotere beschermde natuurgebieden. Dit maakt dat economische bedrijvigheid, wonen, vervoer en beschermde natuur al snel met elkaar botsen. Naast dit alles bestaat er in Nederland ook nog eens een woningtekort van ruim 300.000 woningen.

Liberaal Nederland is van mening dat Nederland toe is aan een immigratie pauze en dat de kansloze immigratie dient te stoppen. De exponentiële groei van inwoners moet in de aankomende jaren stoppen.

De oververtegenwoordiging van niet westerse immigranten, welke gebruik maken van het Nederlandse sociale vangnet en de oververtegenwoordiging van niet westerse immigranten in de criminaliteit moet een halt toe geroepen worden. Daarnaast drukt immigratie op het bestaande woningtekort, de capaciteit van de zorg en de capaciteit van justitie.

Liberaal Nederland wil de inwoners van Nederland en de natuur de ruimte te geven die zij nodig hebben binnen de landsgrenzen met behoud van hun veiligheid en gezondheid. 

Liberaal Nederland staat voor een streng immigratiebeleid. Daar waar voor hoogwaardige economie een dringend tekort is aan hoogopgeleide specialisten binnen Nederland zouden tijdelijke visa verstrekt kunnen worden aan buitenlandse specialisten. Liberaal Nederland staat voor het aantrekken van Economische migranten die een toegevoegde waarde leveren aan Nederland met hun kennis, kunde en bedrijvigheid. Vluchtelingen daarentegen dienen te worden opgevangen in de regio. Dit houdt in dat Nederland in principe geen vluchtelingen meer opneemt van buiten de Europees Economische Ruimte. Voor de vluchtelingen welke Nederland (tijdelijk) wel opneemt vanuit de Europees Economische Ruimte en de kennismigranten dient er een jaarlijks quotum opgesteld te worden, welke past binnen de langetermijnplanning. Dit om te voorkomen dat immigratie ons “overkomt”. Naast het quotum dienen er strikte criteria opgesteld te worden waaraan vluchtelingen, dan wel kennismigranten, moeten voldoen. Voor vluchtelingen of kennismigranten die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen en kunnen voorzien in hun bestaan is geen plek in Nederland. Nederland dient het VN-verdrag over vluchtelingenbeleid zo snel mogelijk op te opzeggen.

“De massale immigratie vanuit niet-Westerse landen erodeert onze Westerse kernwaarden: de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s, de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. Moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld moeten dicht. Vluchtelinge bieden we in principe opvang buiten Nederland.”