ONZE VISIE
Covid-19 is als een storm over onze wereld geraasd en die storm is nog steeds niet geheel gaan liggen. Een storm die op de ene plaats meer schade heeft aangericht dan op de andere, maar wel eentje die ons allemaal heeft beïnvloed en niemand van ons onaangetast heeft achtergelaten. Los van alle meningen over de impact, zwaarte en aard van deze infectieziekte, de letaliteit en het gevaar dat dit inhoudt voor onze volksgezondheid, heeft Covid-19 ons wel iets heel duidelijk laten zien. Het toont ons dat onze complexe samenleving niet voorbereid was op een dergelijke pandemie. Ondanks daarvoor aanwezige waarschuwingen.

Het toont ons wat de jarenlange bezuinigingen op een aantal essentiële overheids- en semi overheidsorganisaties aan “verborgen schade”, hebben aangericht. Het toont ons hoe slecht en onsamenhangend de aanpak van deze crisis door ons Kabinet was en feitelijk nog steeds is.

Liberaal Nederland wil die lessen vertalen in concrete wijzigingen van beleid. In concrete plannen. In onze steeds drukker en kleiner wordende wereld is het namelijk niet de vraag of er ooit nog een vervolg komt op deze pandemie, maar wel wanneer dat vervolg komt. Nederland moet hier eindelijk goed op voorbereid zijn.

Liberaal Nederland wil een nationaal plan voor voorraadcontrole en beheer van beschermende kleding en middelen ter bestrijding van een toekomstige pandemie. Deze voorraad moet voldoende zijn om, op alle verschillende vormen van verzorging en verpleging, al het personeel van adequate bescherming en middelen te voorzien. In die voorraad dient minstens drie maanden gebruiksvoorraad in een pandemie als minimum voorraad aanwezig te zijn. Ook moet een slapende medische capaciteit worden ingericht die in noodgevallen makkelijk en snel actief kan worden gemaakt. Onlangs gesloten medische faciliteiten moeten hiervoor worden ingericht. Een pandemie commandocentrum, met voldoende bevoegdheden, moet zijn voorbereid waar naast medische kennis ook economische, communicatie, financieel en infrastructurele kennis voorhanden is.

Liberaal Nederland wil ook voorkomen dat de economische en structurele schade die de aanpak van deze pandemie heeft opgeleverd, moeten worden gedragen door een beperkt deel van onze samenleving. Bedrijven die aantoonbaar ernstige schade hebben geleden of failliet zijn gegaan als gevolg van (en alleen als gevolg daarvan) de effecten van bestuurlijke maatregelen dienen daarvoor gecompenseerd te worden. Liberaal Nederland vindt dit zo belangrijk dat wij daarvoor (symbolisch) zelfs onze goudvoorraad willen inzetten.

Tevens dienen aanvullende juridische en praktische stappen te worden gezet om de overleving en doorstart van deze bedrijven te faciliteren. Daarvoor moet een vast plan van aanpak worden vastgesteld dat ook bij een eventueel toekomstige pandemie, bruikbaar is. Tevens roept de aanpak van het huidige kabinet van deze crisis zoveel vragen op t.a.v. de snelheid van reageren, de voorbereiding, de doortastendheid en de samenhang van maatregelen, dat Liberaal Nederland dit aan een parlementaire enquete wil onderwerpen.