WAAR STAAN WIJ VOOR:
1.  
Meer aandacht voor praktijkgerichte vakken en ambachten laten herleven in de vakgerichte opleidingen.
2.  
Passend onderwijs dat goed aansluit bij capaciteiten van de student/leerling. Niveau van MBO, HBO en Universiteiten op elkaar laten aansluiten en verbeteren, waarbij financiering afhankelijk kan zijn van excelleren.
3.  
Het Rijk financiert alleen openbaar onderwijs.
4.  
Onderwijs wordt in het Nederlands gegeven en mag geen enkel onderscheid tussen seksen, voorkeuren en ideologieën maken.
5.  
Basisbeurs terug welke niet inkomensafhankelijk is en recht op beurzen over de gehele linie. Zowel het MBO, HBO als de Universiteiten.
6.  
Maak sport weer onderdeel van het onderwijs.