WAAR STAAN WIJ VOOR:
1. Zwaartepunt in overheidssteun bij het MKB en de ZZP’ers.
2. Doorgroeien van ZZP naar MKB faciliteren.
3. Collectieve lasten en risico’s zoals ziekte en ontslag zijn een overheids verantwoordelijkheid waardoor bedrijven ruimte om te groeien krijgen.
4. Strakkere afstemming tussen werkgevers en opleidingsinstituten.
5. ZZP’ers geen vangnetten opdringen.
6. Er komt een landelijk innovatieplan o.l.v. werkgevers en opleiders.
7. Taakstellende handelsmissies.
8. AOW leeftijd op 65 jr en 8 mnd en doorwerken wordt gemakkelijker gemaakt.
9. We passen ons aan, aan het feit dat we de bevolking zo hebben laten groeien.