Met blijdschap geven wij kennis……

28 maart 2017 stuurt de Engelse premier Theresa May een brief aan Brussel waarin zij aankondigt dat Engeland aanstuurt op een Brexit uit de EU.
Een gedenkwaardige datum dus.
Gedenkwaardig genoeg om juist op 28 maart 2021 de nieuwe politieke partij Liberaal Nederland (LN) aan Nederland voor te stellen, door de internet site van LN officieel operationeel te verklaren.

Liberaal Nederland is een partij voor, door en van Nederlanders die hun land, hun geschiedenis, hun samenleving en hun toekomst zo waarderen, dat zij dat allemaal op de eerste plaats durven zetten.
Een partij waarin een open oog voor de toekomst gekoppeld is aan respect voor het verleden. Waarmee wij, met behoud van al het goede dat onze voorouders aan Nederland geschonken hebben, samen met gelijkgestemden ons gaan inzetten om ons land weer zo goed en herkenbaar mogelijk te maken om het vervolgens over te kunnen dragen aan onze kinderen.

Wij nodigen u uit om, als u onze missie, onze speerpunten en ons programma onderschrijft, samen met ons het gezond verstand in Nederland weer de overhand te laten krijgen.
Als u oog heeft voor wat er in de wereld gebeurt, maar uw eigen omgeving en naasten daar niet ondergeschikt aan wilt maken, vindt u bij ons uw thuis.
Als u de vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt maar u “safe spaces” niet verwart met een verbod op het noemen van onwelgevallige waarheden, vindt u bij ons uw thuis.
Als de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen onderschrijft maar tegelijkertijd ook erkent dat beiden hun eigen voorkeuren en eigenschappen mogen hebben, vindt u bij ons uw thuis.
Als u respect, zorg en beleefdheid voor uw medemens belangrijk vindt maar niet verwart met “woke”  en overpolitiek correct gedrag, vindt u bij ons uw thuis.
Hoe hard dat nodig is, wordt deze periode weer eens ongenadig helder, als populaire volksvertegenwoordigers monddood moeten worden gemaakt en een demissionair kabinet, dagen na de verkiezingen, ons vetorecht in Brussel al bij het grof vuil wil zetten!

Liberaal Nederland gaat haar organisatie dit komend jaar rustig en stevig uitbouwen. Wij willen dit jaar zoveel mogelijk gemeentelijke en provinciale afdelingen en organisaties oprichten.
Volgend jaar maart zijn er gemeentelijke verkiezingen. Het jaar daarna voor de Provinciale staten.
Dat wordt het eerste podium waarin wij ons hopelijk kunnen gaan laten zien. Samen met u!

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen, om lid te worden, om u in te zetten voor ons land en ons gedachtengoed. Wij hebben elkaar daarbij hard nodig.
De woorden “U bent welkom en wat fijn dat u er bij komt”, zijn niet veel vaker zó waar geweest.


Het bestuur van Liberaal Nederland.