WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. Behoud de Nederlandse taal in het hoger onderwijs.
2. Nederlands is de voertaal in de publieke ruimte.
3. Promoot Nederlandse cultuur in het onderwijs. Begin hiermee vanaf het lager onderwijs.
4.  Meer aandacht voor de Nederlandse cultuur in de media. De publieke omroep dient dit als
een van haar hoofdtaken te beschouwen.
5. Langjarig bestaande nationale tradities zoals Sinterklaas en Zwarte Piet dienen niet onder   dwang veranderd te worden. In beginsel blijft de traditie zoals deze geweest is. Geleidelijke dan wel een natuurlijke verandering van tradities, vormen geen probleem.
6. Het plegen van misdrijven tegen vertegenwoordigers van tradities of afbeeldingen etc. wordt als terroristisch misdrijf bestraft met een minimum van tien jaar.
7. Wanneer (religieuze) leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, normen en of waarden, dan gaat de Nederlandse wet, de Nederlandse normen en/of waarden, altijd voor.
8. De Nederlandse overheid dient het Nederlands historisch en cultureel erfgoed te allen tijde te beschermen.