Nederland blijft Nederlands

  • De Nederlandse regels, normen en waarden gaan voor op leefregels, geloofsovertuigingen en ideologieën die hiermee conflicteren. Voor mensen die zich niet willen aanpassen is hier geen plaats.
  • Behoud de Nederlandse taal in het hoger onderwijs en in publieke ruimten.
  • Zet in op het behoud en verspreiding van kennis van de Nederlandse cultuur.
  • Hier geboren of een permanente status? Dan uitsluitend een Nederlands paspoort.
  • Verbod op salafistische moskeeën en scholen. Voor salafistische imams is er geen plaats meer in ons land.