Wie zijn wij

Wij willen dat steeds meer Nederlanders zich weer herkennen in de manier waarop ons land bestuurd wordt.
Wij willen dat steeds meer Nederlanders zich er niet aan hoeven ergeren dat politieke partijen van alles beloven, maar na de verkiezingen een totaal ander beleid voeren en verdedigen.
Wij willen dat steeds meer Nederlanders zien dat onze middelen worden ingezet voor hen die aan Nederland bijdragen en steeds minder voor hen die dat niet doen.
Daarom hebben drie van die Nederlanders, uit totaal verschillende achtergronden, de handen ineen geslagen. Geen kritiek van uit de zijlijn, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat was het parool voor de oprichting van
Liberaal Nederland.

Liberaal Nederland staat voor individuele, economische vrijheden, staat voor de Nederlandse culturele identiteit en voor de beperking van de staatsmacht. 

Ons programma is duidelijk en goed uitvoerbaar. Geen warrige oneliners, geen gelikte rekenmodellen, maar op de praktijk gerichte oplossingen voor de problemen die nu in ons land spelen. 

Onze vrijheden worden steeds verder aangetast door een bemoeizuchtige overheid, die nieuwe en bestaande regelgeving misbruikt om onze verworven vrijheden in te perken.

Tegelijkertijd is er sprake van een ongebreidelde immigratie, van een doorgeschoten tolerantie en grachtengordel-idealisme, waardoor de Nederlandse cultuur, normen en waarden steeds meer vervagen.

De EU is niet het economische voordeel geworden dat ons werd voorgehouden, maar werd een instituut dat onze identiteit en soevereiniteit inperkt. Miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld worden aan kwakkelende buurlanden en duurbetaalde baantjesjagers gespendeerd en de euro is voor ons Nederlanders minder waard dan ooit.

Nederlanders zijn van nature tolerant, maar in plaats van een “bedankt te krijgen” wordt te vaak misbruik van gemaakt door mensen en ideologieën die haaks staan op onze ideeën. Ben je gast in andermans huis of land dan moet je je aan zijn gebruiken aanpassen. Zo simpel is het. Daarom is in ons land voor religieus fundamentalisme geen plaats. 

Nederlanders zijn ondernemend en innovatief. Bevorder daarom het ondernemersklimaat en zorg er juist nu voor dat wij ondernemend kunnen blijven. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld genoeg reserves opgespaard om een doorstart voor de ondernemers die keihard zijn getroffen door de corona-maatregelen te realiseren.

We moeten eerlijke keuzes maken. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Stop dus de ongebreidelde immigratie. Geef geen geld uit aan onrealistische klimaatplannen. Werk aan een veilige leefomgeving. Breng de gezondheidszorg weer op orde en voorkom daarmee ook een volgende crisis. Laat hard werken weer lonen. Beperk de rol van de overheid en geef “het volk” meer inspraak.

Liberaal Nederland wil ons belastinggeld dus allereerst gebruiken om orde op zaken te stellen in eigen land, aan onze cultuur en leefomgeving, aan de ondernemers, aan de zorg voor onze ouderen en onze kinderen, aan de zwakkeren in de samenleving die buiten hun schuld in armoede moeten leven.

Liberaal Nederland
wil meer waardering voor onze zorgverleners, onze politiemensen en onze militairen en veteranen. Voor al die Mensen die hard werk(t)en om ons de zekerheid en veiligheid te bieden.

Liberaal Nederland… voor liberaal van nu!


Het bestuur van Liberaal Nederland