WAAR STAAN WIJ VOOR:
1. De beste milieumaatregel voor Nederland is het inperken van de bevolkingsgroei.
2. Liberaal Nederland wil reorganisatie van Natura 2000.
3. De agrarische sector mag niet ten onder gaan aan de stikstof problematiek”.
4. Liberaal Nederland is tegen de “onverdoofde slacht”.
5. Dierenwelzijn is onderdeel van vergunningverlening.