Geen Liberaal Nederland op 17 maart 2021

U heeft Liberaal Nederland op 15, 16 en 17 maart 2021 niet op uw stembiljetten kunnen vinden. Dat blijft een vervelende constatering en vraagt daarom wel om een verklaring. Wij zijn tenslotte oprecht trots op ons programma en onze doelen. Dus waarom deden wij dit jaar dan nog niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer?
Dat zit zo.

Eind november, begin december vorig jaar werd duidelijk dat de keuze die de kiezer “rechts van de VVD” in Nederland had, zwaar te lijden kreeg van schandalen, ruzies en openbare gevechten. Toen al werd door diverse mensen, die zich daar ernstig zorgen over maakten, onderling gesproken over de vraag of en hoe Nederland toch een goed alternatief kon worden geboden bij de komende verkiezingen.

Snel werd echter duidelijk dat er een groot verschil was te vinden tussen enerzijds de oude en bekende garde, de “eeuwige inner circle” en anderzijds de “gewone Nederlander”. De kiezer waar juist een ieder altijd de mond vol van heeft. Liberaal Nederland bestaat eigenlijk uit en is uitsluitend voor, die laatste groep bedoeld. Niet altijd dezelfde bekende figuren die je overal altijd weer tegenkomt, maar juist diegenen waar het over gaat. Want dan gaat het over de “gewone Nederlander” die normaal gesproken nooit met de politiek in aanraking komt, maar over wiens toekomst en problemen wel altijd wordt gesproken. Als Liberaal Nederland hebben we ons in december ingeschreven bij de kiesraad en zijn direct begonnen aan onze organisatie, aan ons programma en aan onze structuur waarmee wij in de komende jaren die “gewone Nederlander” weer een echte keuze “rechts van de VVD”, willen bieden.

Bij het samenstellen van onze kandidatenlijst, eind december begin januari bleek al gauw dat de tijd voor een zorgvuldige werving en selectie, eigenlijk te kort was. Een uitgebreide lijst met kandidaten hadden we snel bij elkaar, maar kort daarop werd duidelijk dat veel van die kandidaten voornamelijk op eigen succes of plek uit waren. Dat bij hen niet dat belang van die “gewone Nederlander” op de eerste plaats stond. Dan is zorgvuldigheid en betrouwbaarheid belangrijker, dan een kans op een snel succes. Dat was de reden voor een, voor ons moeilijk, besluit. Maar ons pad was helder. Wij gaan voor een rustige opbouw, een zorgvuldige selectie en een gestructureerde aanloop naar de eerstkomende verkiezingen.
Daar heeft u, als kiezer, veel meer aan.

Dat deze keuze de juiste was, bleek binnen enkele weken daarna. Toen vonden we bijna al onze kandidaten terug op de lijst van een andere partij. Liberaal Nederland hecht belang aan principes en wil u kandidaten bieden, die uw belang overal en altijd bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan. Dat mag dus best een jaartje langer duren.