WAAR STAAN WIJ VOOR:
1. Het realiseren van een “expertgroep” van bewindslieden, zakenmensen en planbureau, om de autonome eilanden te voorzien van ondersteuning op economisch gebied.
2. Specifiek voor Curacao willen we in voorkomend geval een referendum met een ja/nee keuze voor de autonome status of integratie zoals op Bonaire.

3. Specifieke aandacht voor herstel van de infrastructuur bij m.n. de nutsbedrijven en op regelmatige tijdstippen plannen van “audits” in bij de overheids bv’s (inclusief de ambtenaren).