WAAR STAAN WIJ VOOR:
1.
Invoeren en gebruik van “hernieuwbare energie”, mag niet tot lastenverzwaring leiden.
2.
Inwoners en landschap mogen niet het slachtoffer zijn worden van “groene wensen”.
3.
Kernenergie (op basis van bv. MSR techniek) is een praktische oplossing.
4.
Duurzaamheid en innovatie niet op basis van sociologisch wenselijke, maar op basis van harde doelen.
5.
Mondiale problemen, mondiaal aanpakken.
6. Autoverkeer niet belemmeren maar doorstroming creatief bevorderen.