WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. Inzetten op opvang in de regio.
2. Enkel opvang van vluchtelingen uit eigen regio (Europa). Aan mensen buiten Europa wordt in geen geval permanent asiel meer verleend.
3. Asielaanvraag moet als doel tijdelijke opvang hebben. Vanaf het begin inzetten op terugkeer naar land van herkomst.
4. Verdragen die eigen keuzes in beleid in de weg staan, opzeggen.
5. In geval van dubbele paspoorten is het Nederlandse paspoort altijd slechts tijdelijk en vervalt bij het plegen van een misdrijf.
6. Actief uitzetbeleid illegalen met gebruik making van dwangmiddelen en actief gemeenschappelijk (financieel) Europees beleid.
7. Immigranten kunnen geen kolonisten zijn die binnen Nederland een buitenpost van het land van herkomst vormen, immigranten moeten de wil hebben om uiteindelijk volledig op te gaan in de Nederlandse samenleving.
8. Bereken op basis van onze economische draagkracht het maximaal op te vangen vluchtelingen per jaar. Het asielbeleid moet erop geënt zijn om de welvaart niet onder druk te zetten.