WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. Liberaal Nederland staat voor vrijwillige verdergaande standaardisering en samenwerking in Europa.
2. Het gehele takenpakket van de EU moet tegen het licht gehouden worden en waar mogelijk moeten taken teruggeven worden aan de lidstaten.
3. Nederland maakt een stappenplan ter voorzegging in referenda.
4. Losmaken van de Euro, vermindert het immense ECB risico voor ons land.
5. Soevereiniteit gedeeltelijk terughalen. Europese regelgeving gaat niet langer per definitie boven nationale regelgeving.

6. Afschaffen volledig vrij personenverkeer, lidstaten moeten weer zelf kunnen bepalen wie zij uit de EU willen toelaten