WAAR STAAN WIJ VOOR:
1.        De koopkracht van de “gewone Nederlander” wordt versterkt d.m.v. een hoge belasting vrije voet en het intrekken en verminderen van diverse lasten.
2.        Opheffen van de erf-, schenk- en vermogensbelasting.
3.        Het systeem wordt drastisch vereenvoudigd en alle uitzonderingen worden opgeheven.
4.        Geen uitzonderingen meer voor multinationals en welgestelden.
5.        Introductie van de financiële 80/20 regel bij overheidsdiensten.
6.        Inzetten financiële druk bij het illegalenprobleem.