WAAR STAAN WIJ VOOR:
1. Hervorming van ons geldstelsel van “zacht” naar “hard” geld (zie ook afstand tot ECB).
2. Neem overbodige regulering weg die bedrijvigheid en ondernemingslust remt.
3. Bescherm nationale bedrijven in vitale sectoren, zoals; luchtvaart, water, energie en innovatie en faciliteer bedrijven met een hoge toegevoegde waarde.
4. Vereenvoudiging van het belasting-, toeslagen-, en premiestelsel en afschaffing erf- en schenkbelasting.
5. Wij streven naar een 
vrije markt economie waarin de overheid zich terughoudend opstelt en arbeid loont.
6. Gelijke monniken gelijke kappen. Liberale belastingtarieven die voor iedereen gelijk zijn, geen voorkeursbehandelingen voor grote corporaties maar meer voordelen voor werknemers..

7. Stop de geldstroom naar voornamelijk zuidelijke landen en bouw een inkomen systeem waar alle nederlanders in gelijke mate van profiteren.