WAAR STAAN WIJ VOOR:
1.   Complete reorganisatie van Defensie is benodigd alvorens er meer geïnvesteerd kan worden.
2.   Binnen één kabinetsperiode toegroeien naar de NATO financieringsnorm.
3.   Aanbestedingen dienen niet meer conform EU regelgeving te geschieden en meer intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en Defensie..
4.   Loongebouw en pensioenstelsel voor militairen op de schop en de beloning meer in lijn brengen met de zwaarte van de taken en een uitbreiding van veteranenzorg.
5.   Inzetten op herstel van zowel nationale taken als in NATO verband.
6.   Het verhogen van de strategische mobiliteit over water, door de lucht of via het land.
7.   Versterken van de vier krijgsmachtdelen.
8.   Het verbeteren van de materieelsituatie, de logistiek en de voortzettingscapaciteit.8.   Het versterken van informatie gestuurd optreden)