WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. Voer periodieke bindende referenda momenten in.
2. Stroomlijn het overheids organisatiemodel.
3. Maak provincies en de vier grootste steden kantons naar Zwitsers model. Geef hen bevoegdheid over belastingen, politie, onderwijs en sociale voorzieningen.
4. Een gekozen burgermeester parallel aan de verkiezingen voor de gemeenteraden.

5. Een gekozen Commissaris van de Koning parallel aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten.