WAAR STAAN WIJ VOOR:

1. Er komt een nationaal plan voorraadbeheer beschermende middelen bij pandemieën.

2. Er komt een afdoende “slapende” medische capaciteit voor inzet tijdens pandemieën.

3. Ondernemers die failliet gaan tijdens en kort na de Covid-19—periode als gevolg van de genomen Covid-19 maatregelen krijgen de mogelijkheid tot een kort schuldsanering traject en doorstart mogelijkheden bestaande uit een financiering.

4. Failliete ondernemers krijgen als eerste de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen van de gefailleerde onderneming te verwerven.

5. De gehele gang van zaken rond de Covid-19 crisis wordt aan een parlementaire enquete onderworpen.