Artikel 4 Middelen

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. De vereniging wil haar doel bereiken met alle geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.


2. De vereniging zal onder meer:
– een programmakader schappen waar de leden zich aan committeren;
– middels door haar gesteunde lijsten deelnemen aan verkiezingen;
– samenwerkingen aangaan met lokale partijen die de doelen van de vereniging steunen;
– lokale partijen die het doel van de vereniging steunen te helpen deel te nemen in de colleges van de gemeenten;
– Het stimuleren van politiek optreden van haar leden, ieder naar eigen vermogen;
– Het (door leden) laten organiseren van bijeenkomsten, promotie, debating- en scholingsactiviteiten, lezingen,      excursies,  themadagen, congressen, seminars en overige activiteiten;
– Het uitgeven van geschriften, persverklaringen en het verspreiden van promotiemateriaal;
– Het instellen van projectgroepen voor studie en advies;
– Het onderhouden van contacten met, het samenwerken met en het verlenen van steun aan organisaties die een overeenkomstige doelstelling hebben of van verwante beginselen uitgaan,
– en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.