Artikel 3 Doel


1. Het doel van de vereniging is het in Nederland verwezenlijken van een democratische liberale maatschappij. De vereniging is opgericht ter ondersteuning van lokale partijen die de zeggenschap van inwoners willen vergroten.

2. De vereniging doet dit onder andere door de lokale democratie te versterken. Op deze wijze wil de vereniging de participatie van inwoners in de politiek vergroten en bewerkstelligen dat de beslissingsruimte van de gemeenteraad structureel wordt vergroot en daarmee de belangen van de inwoners van een gemeente bij de politieke besluitvorming centraal komen te staan. Decentraliseren van macht