Artikel 2 Organen

De vereniging bestaat uit:
– het bestuur, zoals nader omschreven in artikel 9.
– de algemene ledenvergadering, zoals nader omschreven in artikel 12.