Artikel 18

1. Het bestuur kan een op een door haar nader te bepalen wijze lang elektronische weg ledenraadplegingen doen plaatsvinden.

2. De wijze van raadplegen zal, waar er een stemming plaatsvind, enkel openstaan voor stemhebbende leden en anoniem zijn, ook richting functionarissen van de vereniging.