Artikel 12 Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de vereniging. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een gemeente binnen Nederland.